Diabpol Med Sp. z o.o 

ul. Wiosny Ludów 77

02-495 Warszawa

Tel: 22 110 00 51
Fax: 22 203 40 45

@: sprzedaz@diabpolmed.pl

www.diabpolmed.pl

www.sklepmed.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000598437  NIP: 5223052580 Regon: 363609665 

Kapitał zakładowy: 50 000 złotych

WordPress Theme built by Shufflehound. Copyrights 2018 Diabpol Med Sp. z o.o.